Quy chế hoạt động

Là sàn giao dịch đặt phòng và cung cấp dịch vụ, tiếp nhận yêu cầu đặt phòng từ quý khách và thực hiện giải quyết đặt phòng cho khách hàng Mọi mâu thuẫn phát sinh giữa Sàn giao dịch điện tử Mely Vacationkhách hàng sẽ được xử lý trên tinh thần đàm phán.